zaterdag 1 maart 2014

maandag 27 januari 2014

In Winde Rienstra haar nieuwste collectie grijpt zij dit keer terug op haar
eigen oorsprong: Fryslân, met als hoofd-inspiratiebron hierin specifieker:
het Eise Eisinga planetarium in Franeker, het oudst nog werkende
planetarium ter wereld (1774 - 1781). Daarnaast is er Winde haar fascinatie
voor de contrasten in de bedenker & realisator van het planetarium: Eise
Eisinga zelf. Van zijn dagelijkse broodwinning als wolkammer tot zijn volledig
autodidact zijn in wis-en sterrenkunde & zijn toewijding waarmee hij dit
planetarium tot stand heeft gebracht met zijn enorme gevoel voor detail &
gebruik van materialen. Ook dit zijn voor haar een herkenning & een
inspiratiebron bij uitstek die zij in de haar kenmerkende kontrasten heeft
verwerkt: het strakke mathematische in deze collectie & in kontrast daarmee
het zachte wol & zijde gebruik. Zoals het planetarium een robuust
technische struktuur kent in het raamwerk van de konstrukties van gezaagd &
gelijmd houtwerk & een uiterst strakke precisie te zien is in het handwerk
van de beschilderingen, alles door Eisinga & zijn vader zelf uitgevoerd!

De onbegrensdheid van het universum & de nietigheid van de mens hierin is
voor winde altijd een uitdaging geweest om haar werk te laten schitteren
als een opvlakkering in het duister, als de sterren aan het firmament, die
op haar beurt een harmonisch geheel vormen in Winde haar eigen universum
waarin je vervolgens weer kunt verdrinken in de sierlijkheid van haar
details. Het uiterst subtiele gebruik van ondermeer zilverdraad & kristal
binnen het geheel van wol & zijde in deze kollektie, hebben haar weerslag
in deze sterschittering.

Het Tilburg's textielmuseum heeft Winde deze herfst gevraagd om binnen het
museum 3 stukken te creeëren die zij daar op de passementafdeling heeft
ontwikkeld & die deel uitmaken van deze nieuwe kollektie. De unieke
mogelijkheden binnen dit museum met haar specifieke machines gaven haar de
gelegenheid elementen toe te voegen in haar geheel eigen stijl.

Tot slot is ook de fryske klederdracht door de eeuwen heen een zijdelingse
bron van inspiratie geweest die het totaal beeld van deze kollectie op een
afstand mede bepaald hebben.

De bekende Friese zangeres Nynke Laverman zal met Sytze Pruiksma een aantal
liederen ten gehore brengen tijdens deze show.

NB
Alle wol in deze collectie is zuivere Mohair. Op geen enkele wijze is
er gebruik gemaakt van Angorakonijnen vacht.

zondag 15 december 2013

For english scroll down ...


donderdag 19, vrijdag 20 & zaterdag 21 december 2013
iedere dag vanaf de indalende schemer geopend
 
maw v.a. 16'33 ERIC DE ROODESTRAAT 14 / 16 (tussen de ringweg & de hoofdweg vrijwel achter de jan van galenstraat)
dichtst bij gelegen tramhalte van lijn 7 aan de hoofdweg: halte jan van galenstraat.
of verder de bussen 15 & 352


EXPLOSITIE XVI
DE LANGSTE NACHT 2
'vluchten kan niet meer...'
Stichting Raspoetin zal opnieuw de opmaat naar de langste nacht vieren met dit keer een evenement van 3 avonden in de voormalige Sint Jozef kerk aan de Eric de Roodestraat in Bos & Lommer.
Een evenement waaraan tot nu toe een 22-tal kunstenaars uit binnen-& buitenland deelnemen die een uiterste diversiteit aan beeld in bewogen & bevroren staat zullen vertonen.
In een voorlopig programma zullen oa installaties/presentaties & voordrachten/optredens & film&videovoorstellingen te zien & horen zijn van onder meer:
De in bos & lommer woonachtige koreaanse kunstenares Go-Eun Im (sangcheon 1981) die met de bosnische kustenaar Igor Sevcuk(banja luka 1972) (tevens in bos & lommer woon&werkachtig) een gezamenlijk videowerk zal presenteren.
De amerikaanse dichter Larry Kearney (brooklyn 1943) zal een van zijn zeldzame voordrachten verzorgen, in ieder geval op de avond van een van zijn favoriete films: "werckmeister hármoniák" van Bela Tarr die op de zaterdag in een 35mm kopie vertoond zal gaan worden!
Uit antwerpen zal Bart Prinsen (antwerpen 1969) ons verrassen met een nieuwe installatie van 4 diaprojektoren met beelden uit een verlaten slachthuis & zal ook de amsterdamse fotograaf Marnix Carpentier Alting ('s gravenhage 1957) een werk installeren met diaprojektoren.
De australische violist Jacob Plooij (adelaide 1973) zal een muzikale vlucht installeren waarin de viool een vlucht maakt & de ruimtelijke werking van de kerk zal verkennen & die als slotakkoord aan het eind van de explositie aan duidelijkheid niets te wensen over zal laten: 'vluchten kan niet meer....'
Het turkse koor GEZI Ensemble zal op de donderdagavond haar strijdliederen uit Turkije ten gehore brengen & de 15-jarige turkse Deniz Tumanbay (istanbul 1998) zal opnieuw de explositie avonden met haar cello introduceren zoals ook de engelse improvisatie gitarist Alfredo Genovesi (london) zeker bijdragen leveren zal in samenspraak met de vertoonde werken...
De uit mongolië afkomstige, in 's gravenhage woonachtige Ariuna Nina (ulaanbaatar 1984) zal speciaal voor deze Explositie een werk vervaardigen van sculpturele dimensies & de in amsterdam woonachtige Esra Sakir (isparta, turkije 1969) vertoont een videoinstallatie in samenwerking met Jaap Pieters (enschede 1955) die de opstanden op het taksimplein van afgelopen voorjaar als thema heeft.
Van de amsterdamse filmmaker Pim Zwier (1970) zal zijn nieuwste film ook in de vorm van een permanente installatie vertoond worden: "atemberaubend/breathtaking" getiteld!!!
& wordt uit canada een nooit in nederland vertoonde 16mm film van Chris Kennedy (easton, maryland, canada 1977) uit toronto ook in een doorlopende dvd installatie getoond. Hans Koning (veldhoven 1954) uit deventer toont ons een digitale reeks projekties van bewogen & bevroren fragmenten & zal dit bij hoge uitzondering kombineren met een aantal analoge afdrukken uit 1980 die in feite hetzelfde thema & dezelfde werkwijze laten zien.
Naast deze foto's van Hans zullen ook de amsterdamsche fotografen Ferry van den Bemd (bergen op zoom) & Mark-Paul Meijer (almelo 1957) werk tentoonstellen & zal de beeldend kunstenares Eva Pel (purmerend 1973) dit keer ook fotografisch werk exploseren.
(meer informatie hierover volgt)
De franse Julie Dassaud (clairmont ferrand 1976 & al langer woon&werkachtig in amsterdam) zal de buiten & binnen-entree op een subtiele wijze met lichtbeelden bewerken & de duitse Julia Kaiser (keulen 1977) (ook woon&werkzaam in amsterdam) toont ons hoogstwaarschijnlijk 3 niveaus van haar filmwerk: een 35mm projektie & een 16mm filmloop & onder voorbehoud een inkijk in haar nieuwste werk in ontwikkeling: de beeldstruktuur van de vhs magneetbanden & haar verhouding tot het celluloid, maar als gezegd: onder voorbehoud...
Verder zal ook de antwerpse geluidskunstenares Iris Roevens (wilrijk 1972) een werk presenteren & zal de amsterdamse fotograaf, schilder & muzikant Joost Visser (1964) een bijdrage leveren zoals wij die van hem gewend zijn: vol verrassingen & altijd weer anders! 
De vermaarde amsterdamse filmmaker & amateurfilm&geluidsbandverzamelaar Wim van der Aar (haarlem 1964) uit wiens kollektie de vorig jaar in premiere gegane film "de van waveren tapes" van zijn hand ontstond, zal uit deze immense kollektie een programma samenstellen met nog niet eerder vertoond materiaal van ongeveer een uur & daarnaast zal ook filmrestaurateur Guy Edmonds (london) een 5e editie van zijn 'saloon of refuse' presenteren waartoe een ieder opgeroepen wordt haar of zijn eigen 8 of 16mm films mee te brengen & in guy's goede handen te overhandigen ter vertoning & waarbij Marcy Saude (los angeles) uit een gevonden langspeelplaatverzameling ons een geluidspoor zal voortoveren.
Onder Lee Ellickson's (hollywood) leiding, zal het projektieorkest de tweede uitvoering in haar bestaan ten beste geven aan de hand van een van beethoven's strijkkwartetten... op dit moment bestaat het projektieorkest uit Marnix Carpentier Alting, Lee Ellickson, Guy Edmonds.... 
Verder verzorgt Harm Croockewit met zijn info@filmcircus.nl de hoofd filmprogramma's op 35mm & blue-ray... & levert Jeffrey Babcock (dodge city 1958) ons daarvoor de benodigde films op dvd uit zijn overweldigende collectie!!!!
Maaike McCurdy ('s gravenhage 1970) zal, in eventuele samenwerking met Ruth Rienstra (engelum, fryslân 1950), tijdens de drie avonden in de voormalige katholieke sint jozefkerk, drie van de 4 'aartsmoeders' (Batséba, Ruth, Rachab & Tamar) gedenken met een passende tekst. Het zijn de 4 sterke vrouwen uit het voorgeslacht van jezus die, beschadigd door de mannenmacht uit hun tijd, in de kerkelijke mannenwereld van 2000 jaar christendom nooit duidelijk aan het woord kwamen.... Maaike & Ruth herstellen deze 'geschiedvervalsingen' op geheel eigen wijze.
Ten slotte zullen naar alle waarschijnlijkheid Bert (almelo 1958) & Jaap Pieters samen voorlezen uit de in 1973 verschenen & in 2004 grondig herziene enige roman van de dichter H.H. ter Balkt (P.C. Hooftprijs 2003): "Zwijg!" EXPLOSITIE XVI

THE LONGEST NIGHT 2 'fleeing is impossible from now on...' Stichting Raspoetin will again celebrate the prelude to the longest night, this time with an event of three nights in the former Sint Jozef church on the Eric de Roodestraat in Bos & Lommer. An event in which till now 22 artists from home and abroad will participate and perform an utmost diversity of image in moving & frozen condition. Within the provisional program there will be installations/ presentations, performances, film and video screenings to see and hear, from amongst others: the korean, based in Amsterdam Go-Eun Im (sangcheon 1981) who will present a video work together with the bosnian Igor Sevcuk (banja luka 1972) (both living and working in bos & lommer). The american poet Larry Kearney (brooklyn 1943) will present one of his rare recitals, on the evening of one of his favorite films: "werckmeister hármoniák" by Bela Tarr, of which a 35mm film copy will be screened on saturday! From antwerp, Bart Prinsen (antwerp 1969) will surprise us with a new installation of 4 slide projectors with images of a desolated slaughterhouse & the amsterdam-based photographer Marnix Carpentier Alting ('s gravenhage 1957) will show us a work with slides as well. The australian violist Jacob Plooij (adelaide 1973) will present a musical get-away in which the violin flees through flying and explores the spatial effect of the church & which, as a final chord at the end of the explositie will leave no doubts: 'fleeing is impossible from now on.... ' The turkish choir "GEZI symphony" will sing protest songs & the 15 year old turkish Deniz Tumanbay (istanbul 1998) will again introduce the explositie evenings with her cello, as well as thebritish improvisation guitarist Alfredo Genovesi (london) will contribute, attuned to the presented works.... the mongolian Ariuna Nina (ulaanbaatar 1984), based in the hague, will develop a work for especially for this occasion of sculptural dimensions & the amsterdam-based Esra Sakir (isparta, turkije 1969) shows a video installation together with Jaap Pieters (enschede 1955) with as subject the protests on the taksimsquare last spring in istanbul! The amsterdam filmmaker Pim Zwier (1970) will screen his newest film/installation "atemberaubend/breathtaking"!!! & from canada a 16mm film from Chris Kennedy (easton, maryland, canada 1977) from toronto will be shown in an on-going dvd installation. Hans Koning (veldhoven 1954) from deventer will show us a series of digital projections of moving and frozen fragments & will combine this with various analogue prints from 1980 which in fact show us the same theme & method. Beside these photographs by Hans, the amsterdam photographers Ferry van den Bemd (bergen op zoom) & Mark-Paul Meijer (almelo 1957) will present their work & will the visual artist Eva Pel (purmerend 1973) also explose her photographic work. (more information will follow) The french Julie Dassaud (clairmont ferrand 1976)(working and living in amsterdam for some time now) will subtly manipulate the in-&outside entrance with light images & the german Julia Kaiser (keulen 1977) (also living and working in amsterdam) will most likely show us 3 levels of her film work: a 35mm projection & a 16mm film loop & perhaps an insight in her newest work-in- progress: the image structure of the vhs magnetic tapes & her relation to celluloid, but as said: with a proviso... Furthermore, the sound artist Iris Roevens (wilrijk 1972) will present a work & the amsterdam photographer, painter and musician Joost Visser (1964) will contribute as usual: full of surprises & always different!

The renowned amsterdam filmmaker & collector of amateur film&soundtape Wim van der Aar (haarlem 1964) out of whom's collection the recent film very successful film "de van waveren tapes" was made, will compile a program of previously unseen material of about an hour & the film restorer Guy Edmonds (london) will present the 5th edition of his 'saloon of refuse' to which he calls-up to bring your own 8 & 16mm films to b e shown to with which Marcy Saude (los angeles) will provide a soundtrack from a collection of found long-playing records.

Under the guidance of Lee Ellickson (hollywood), the projection orchestra have its second performance within her existence along one of beethoven's string quartets... currently the projection orchestra consists of Marnix Carpentier Alting, Lee Ellickson, Guy Edmonds....
Furthermore, Harm Croockewit with his info@filmcircus.nl will screen the main filmprogramme on 35mm and blu-ray... & to which Jettrey Babcock (dodge city 1958) will deliver us the dvd's needed for our screenings....
Maaike McCurdy ('s gravenhage 1970) will, potentially in collaboration with Ruth Rienstra (engelum, fryslân 1950), during the three nights within the former catholic sint jozefchurch, commemorate the 4 'matriarchs' (Batséba, Ruth, Rachab & Tamar) with an appropriate text. These are 4 strong women from the ancestry from jesus who, corrupted by the men power of their time, were never heard in the religious man's world of 2000 years of christianity... In their particular ways, Maaike & Ruth will recover or rectify these falsifications of history. Finally, Bert (almelo 1958) & Jaap Pieters will most probably read out from the only novel of poet H.H. ter Balkt (P.C. Hooftprijs 2003): "Zwijg!", published in 1973 & thoroughly revised in 2004

maandag 6 augustus 2012

05-08-2012
Het ultieme stofarchief van Jaap-het Oog van Amsterdam-Pieters is weg uit IJburg. Een zeer tijdelijke oplossing die verdere activiteiten (Explosities) onmogelijk laat zijn, maar voorkomt dat het archief op straat belandt.
'de voortekenen hebben ons niet bedrogen: weer- en verkeersgoden waren ons heel goedgezind, sterker nog: zij werkten mee om met de hardwerkende vriendenschaar de 'klus te klaren', van zaterdag 4 augustus, ongeveer 10:00 am tot 02:00 am zondag de 5de, en toen had alles een nieuwe, tijdelijke plaats. Van ♥ e bedankt, iedereen die meewerkte! Wind, wolken & regen wachtten zelfs tot de paar voorlaatste dozen uit de gigabus onder dak waren, begonnen met motregen en de 'hel brak los' toen het ons goed uitkwam ;) Alleen de Explosities hebben nu geen onderdak meer, maar geduld is een schone zaak en de zoektocht gaat verder.'
bert
06-08-2012
Komende donderdag zakken,dozen&meubeldag, weer: 'Alles wird und kehrt ewig wieder - entschlüpfen ist nicht möglich!' (Friedrich Nietzsche, Aus dem Nachlass der Achtzigerjahre), maar slechts een fractie van zaterdag.. Weer op zoek naar onderdak.
bert

www.youtube.com/watch?v=9c-7r_zgqo8&feature=player_embedded


www.youtube.com/watch?v=TpNWSW49IBM&feature=player_embedded

maandag 23 juli 2012

!!!! looking for EXTRA SUBMISSIONS: let guy know !!!!


EXPLOSITIE XIV door STICHTING RASPOETIN


op zaterdag 28 juli 2012 vanaf 19'30 saturday 28th of july 2012
ook dit keer aan de fritz dietrich kahlenbergstraat 114/116 te ijburg

tram 26 takes 19 minutes from cs till the last stop & from there a 6 minutes walk
bus 66 till blijburg-strand & just 3 minutes walking


Guy Edmonds presenteert opnieuw een eenmalig avondprogramma onder de titel:

'Saloon of Refuse' TWO


Saturday July 28th 7:30pm


Back by popular demand and now featuring films found anytime, anywhere:

stichting raspoetin welcomes more orphans of the storm

Your films too!

WHY - What Have You?

Bring all and sundry (8 and 16 millimetres catered for)

No refuse refused

Sleep jullie vondsten mee

Programme already includes:

Prerevolutionary Cuban travelogue

"TV or not TV" a fragment of an amateur fiction film

A film about Ghana without the main title

and continuing our LA theme:

"Homes of the Movie Stars"

other media welcome: bring your own apparatus & plug it into our electricity once more

maandag 16 juli 2012

explositie XIII: cut the eye 7

E X P L O S I T I E X I I I

CUT THE EYE 7 op vrijdag 20 juli 2012 21'00 CUT THE EYE 7
deur open vanaf 19'30
stichting raspoetin presenteert:
aan de fritz dietrich kahlenbergstraat 114/116 op ijburg
in het gebouw 'de witte kaap' - vanaf cs 19 minuten tot eindpunt tram 26 > 6-8 minuten lopen

een zwitsers super8 & 16mm filmprogramma

met uit züri films van: paul dorn-im-auge, beatrice jäggi & michel borgmann
& uit basel films van: kilian dellers, david pfluger & renatus zürcher

uit zürich dit keer te gast de dada-specialist paul dorn-im-auge die een volledig analoog programma komt presenteren onder de titel:

"DER WEG INS GLÜCK"
toegang gratis.......


uitgebreidere informatie over de makers & de filmtitels volgt spoedig....

Stichting Raspoetin
we're gonna move to the outskirts of town...
NEW ADDRESS: Fritz Dietrich Kahlenbergstraat 114/116, Amsterdam
Last stop Tram line 26, 6 minute walk

explosities.blogspot.com

dinsdag 19 juni 2012

explositie XII
stichting raspoetin presenteert, uniek & eenmalig,

in de fritz dietrich kahlenbergstraat 114/116 op ijburg:
cut the eye 6: "some unseen lights",
new LA film & video

Zaterdag 23 juni 2012 vanaf 19'00 zijn de deuren open voor:
Guy Edmonds, who invites you all for a Los Angeles 16mm film & video program,
curated & introduced by Marcy Saude
who will bring us all the films & videos straight from LA!!!!

Dit unieke, éénmalige, one-night-only programma is samengesteld door Marcy Saude, filmkunstenares uit Los Angeles. Zij nam alle films & video’s rechtstreeks mee uit LA en zal de avond presenteren en de films introduceren. Ze neemt ze ook weer mee terug, dus kom om ze te zien!

Toegang gratis; Free entrance!

Stichting Raspoetin moved to the outskirts of town... verhuisde uit het centrum…
Fritz Dietrich Kahlenbergstraat 114/116, IJburg, Amsterdam

Last stop Tram line 26, 6 minute walk
Bus 66, halte Strand, 2 minuten lopen (of 1 of 3…)

Come early and visit Amsterdam’s very own Venice Beach.
Kom wat eerder: Blijburg aan Zee is op een steenworp afstand! De zomer 2012 is kersvers!


Some Unseen Lights: New LA Film + Video

Dit programma bestaat uit twee delen en toont een verzameld overzicht van nieuwe films en video gemaakt door kunstenaars uit Los Angeles die zich met hun werk bewegen zowel binnen als aan de uitwaaierende grenzen van de vormen van het bewegende beeld.

Onderwerpen & invalshoeken die te zien zullen zijn:
* het psychedelisch potentieel van het plantenleven
* een hedendaagse verkenning & onderzoek van de tweeledigheid van filmmateriaal: als fysiek object & medium
* de documentaire worsteling tijdens de recente bezetting van het stadhuis van Los Angeles door ‘Occupy LA’, een worsteling die haar toewijding vindt in politiek en esthetiek, co-existerend in de rauwe rafels van de documentairepraktijk
* nieuw videowerk van een oude meester in een gelaagde optische beeldenrijkdom
* een miniature evocatie van Zuid-Californië als ruimtevaartlandschap
* parallellen tussen de controle over werknemers en de controle over beelden
* de geopolitieke implicaties van de planetaire theorie
* vuur & gezang
* klaprozen
& een video over fruit....

In het tweede deel van het programma verworden beeld en geluid door aftakeling en vergankelijkheid tot een aanzwellend geabstraheerde behandeling van het geheugen & een gefragmenteerde verhaallijn

A one-off, one night only program curated and introduced by Los Angeles-based film artist Marcy Saude.

This two-part program brings together a sampling of new film and video from Los Angeles artists working in and around the expanded edges of moving image forms. Topics and approaches include:
*the psychedelic potential of plant-life representations
*contemporary explorations of the dual nature of film material as physical object and medium
*a grappling with the recent occupation of Los Angeles City Hall by Occupy LA that finds commitment to politics and aesthetics coexisting on the raw fringes of documentary practice
*new video work from a longtime master of layered optical imagery
*a miniature evocation of Southern California as space-age landscape
*FURTHER: parallels between the control of workers and images; the geopolitical implications of planetary theory; fire and song; poppies; and a video about fruit.

In the second part of the program, degradation and deterioration of image and sound develops into an increasingly abstracted treatment of memory and fragmented narrative.

PROGRAMMA/PROGRAMME:

Deel 1/Part 1

Sean Batton and Kelsey Brain- Occupy Los Angeles, October 1 - November 28, 2011
Daniel Brantley and Cameron Stallones- At Delphi
Akina Cox- Burning Witch
Corey Fogel- Verify Persimmons
Andrew Kim- Some Unseen Lights
Pat O’Neill- Painter & Ball 4-14
Mike Stoltz- Down on the Ground
Mark Toscano- Releasing Human Energies
John Warren- Poppy Fields Forever
Travis Wilkerson- Pluto Declaration

TRT: 70 minutes

Deel2/Part 2

Helga Fassonaki- Hafezeh V

TRT: 50 minutes

explosities.blogspot.com